APIE MUS

nijole

1994 m. buvo įsteigta ši firma. Jos steigėja licencijuota LR patentinė patikėtinė, AIPPI Lietuvos grupės narė, Europos prekių ženklų ir dizaino patentinė patikėtinė bei Europos patentinė patikėtinė Nijolė NEMCEVIČIENĖ.
Privatiems ir verslo klientams Patentinių paslaugų firma teikia paslaugas registruojant intelektinę nuosavybę (prekės ženklus, dizainą, išradimus) Lietuvoje, Europos Bendrijoje ir pateikiant paraiškas Tarptautinei registracijai, atstovauja klientui Valstybinio patentų biuro Apeliaciniame skyriuje bei VRDT ir PINO žinybose.