Mūsų paslaugos

 

 

• įvertiname, ar konkretus sprendimas yra techninis, naujas, išradimo lygio bei turi pramoninį pritaikomumą,

 

nustatome, ar išradimas yra patentabilus

 

• rengiame dokumentus dėl išradimų patentavimo Lietuvoje bei kitose valstybėse, ruošiame bei teikiame

 

tarptautines ir Europos patento paraiškas

 

• mokame LT patento galiojimo mokesčius

 

• rengiame ir registruojame išradimo teisių perdavimo, licencines sutartis

 

• atstovaujame klientų interesams ginčuose dėl patentų apsaugos ikiteisminėse institucijose, LR Valstybinio

 

patentų biuro apeliaciniame skyriuje