Bendrijos dizainas ir jo privalumai

 

• Viena registracija suteikia vieningą apsaugą visose Europos Sąjungos šalyse

• Prisijungus naujoms šalims narėms, dizaino apsauga automatiškai išsiplečia į naujas valstybes

• Greitesnis registracijos procesas negu nacionalinio dizaino registracija

• Neribojamas dizainų papildomų pavyzdžių skaičius paraiškoje

• Galimybė perduoti Bendrijos dizainą visoje Europos Sąjungoje, neregistruojant teisių į dizaino perdavimą

kiekvienoje šalyje – dizaino naudojimą galima kuriose nors šalyse narėse licencijuoti, pasiliekant teisę dizainą

naudoti kitoje Europos Bendrijos dalyje

• Bendrijos dizaino registracijos pagrindu galima ginčyti vėlesnių dizainų registracijas bet kuriose valstybėse narėse

• Mažesnės dizaino registracijos išlaidos, lyginant su registracijomis atskirose Europos Sąjungos šalyse

• Dizaino registracijos procese yra kontaktuojama tik su viena žinyba, o ne atskirai su kiekvienos šalies narės

žinybomis

• Registruojant dizainą kaip Bendrijos dizainą, jam taikomi tik viename reglamente nurodyti reikalavimai, nereikia

išmanyti kiekvienos šalies narės teisės

• Bendrijos dizaino registracija užkerta kelią bet kuriems tretiesiems asmenims naudoti tapatų arba panašų

gaminio dizainą bet kurioje Europos Sąjungos šalyje.

• Mokesčių dydį galite rasti svetainėje: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/