Dizaino registravimo būdai

Nacionalinė registracija suteikia apsaugą toje šalies teritorijoje, kurioje dizainas registruojamas, o

registracijos procesas užtrunka pvz. Lietuvoje nuo 6 iki 12 mėnesių.

Bendrijos dizainas, suteikia apsaugą visose ES šalyse, o visas registracijos procesas trunka nuo 2 svaičių

iki 3 mėn. Bendrijos dizaino galiojimas automatiškai išsiplečia į naujas valstybes nares, įvykus Europos Sąjungos

plėtrai. Galimi 2 Bendrijos dizaino registravimo būdai:

1) pateikiant Bendrijos dizaino paraišką ES vidaus rinkos derinimo tarnybai (VRDT)

2) registruojant tarptautinį dizainą pagal Hagos konvenciją

Tarptautinis dizainas pagal Hagos konvencijos Ženevos aktą pasirašiusiose šalyse. Kiekvieno pasirinkto kelio

registracijos procesas ir laikas skiriasi