Mūsų paslaugos

 

 

• atliekame paiešką duomenų bazėse ir įvertiname dizaino registruotinumą

 

• rengiame dokumentus, susijusius su dizaino registracija

 

• stebime dizainų registracijų galiojimo pratęsimus ir rengiame pratęsimo dokumentus

 

• rengiame ir registruojame dizaino perdavimo, įkeitimo, licencines sutartis

 

• parenkame optimalius dizaino apsaugos būdus ir konsultuojame kitais dizaino apsaugos klausimais