Tarptautinis dizainas ir jo registracijos privalumai

 

• Lietuvai prisijungus prie Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos akto,

dizaino savininkui suteikiama galimybė įgyti registraciją keliose atskirose šalyse narėse, kurios pasirašė šį aktą

(viso 28 susitariančios šalys, įskaitant Europos sąjungą) paduodant vieną paraišką per nacionalinč patentų

tarnybą, t.y Valstybinį patentų biurą arba tirsiogiai Tarptautiniam biurui (PINO) viena kalba (anglų arba

prancūzų), sumokant mokesčius viena valiuta (Šveicarijos frankai). Mokesčių dydį už dizaino registravimą galite

rasti svetainėje: http://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp

• Tarptautinė registraija turi tokį pat poveikį visoses tose valstybėse, kokį turėtų registracija, atlikta kiekvienoje iš

jų atskirai.

• Lietuvos pareiškėjui sudaromos galimybės greičiau, paprasčiau, ir lengviaus siekti savo dizaino tarptautinės

teisinės apsaugos nurodytose valstybėse