Nacionalinė prekių ženklo registravimo procedūra

• vykdoma 2 etapais: 1- paraiškos pateikimas, kuomet įgyjama prioriteto teisė ir laikina apsauga ir 2-as etapas -

registracijos skelbimas

• Po registravimo publikacijos praėjus 3 mėn (protestavimo periodas), išduodamas prekės ženklo liudijimas.

• Nuo paraiškos pateikimo iki registracijos liudijimo išdavimo trunka maždaug 12 mėn., priklausomai nuo valstybės

vidaus registracijos procedūrų